Kumar bağımlılığı

Kumar bağımlılığı

Tıp dilinde adlandırıldığı gibi patolojik kumar bağımlılığı bir davranış bağımlılığıdır. Bu (örn. alkol veya nikotin gibi) bir maddeye olan bağımlılık değildir.

Aşırı oynayan bir kişi kendi davranışları üzerindeki kontrolü kaybedebilir. Tabii ki, bağımlılık yaratan bir veya birden fazla kesin neden yoktur. Bir bağımlılık daha çok bireysel, sosyal ve biyolojik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Tüketim ve kötüye kullanma sıkça kişinin günlük yaşam beklentilerini desteklemeye veya bunlardan kaçmaya, duyguları bastırmaya veya dayanılır hale getirmeye, boşlukları doldurmaya ve can sıkıntısını tahammül edilebilir hale getirmeye yaramaktadır. Bağımlılık maddesi, kişi ve çevre alanlarından belirli faktörler bir araya geldiklerinde bağımlılık oluşabilmektedir.

Kişi faktörü deyince burada hem bedensel ve hem de ruhsal nitelikler rol oynamaktadır. Özellikle özsaygının yetersiz olması, düş kırıklığı, stres, zorluklar ve problemlerin üstesinden gelme yeteneğinin olmaması ve de risk almaya hep hazır bulunma durumları bir bağımlılığın gelişmesindeki risk faktörleridir.

 Çevre kavramı aileyi, işyerini, anaokulunu, okulu, arkadaş çevresini, boş zamanları değerlendirme tesislerini vs. kapsamaktadır. Belirtilen yaşam alanlarında insanlar tarafından kişisel olarak algılanan stres durumları ve alışkanlıklar bağımlılığı destekleyici olarak etkileyebilmektedir. Stres faktörleri örn. eksik sosyal ilişkiler, performans ve rekabet baskısı, mesleki ve yaşam beklentilerinin kötü oluşu, işsizlik, borç altında ezilme, yetersiz ev koşulları, takdir edilmeme ve aşırı taleplerdir.

 Bir bağımlılığın gelişmesindeki gidişat ayrıca bağımlılık yapan şeyin kendisi tarafından, yani kumar oyunu ve tüketim süresi tarafından etkilenmektedir. Kumarda bir kazanç örn. olumlu bir duygu yaratabilir, bu duyguyu yeniden yaşamak için tekrar tekrar oynamaya devam edilir, kaybedilen para miktarı gittikçe artar, gittikçe artan miktarın "geri kazanılması" gerekmektedir...

Wortbildmarke Spielverderber